SC-shopen

Säkerhetskalender

750 SEK

Tack vare ett nära samarbete med Adapt AB kan vi nu erbjuda Adapts mycket omtyckta Säkerhetskalender. Säkerhetskalendern används redan av många svenska butiker, stora som små.

Säkerhetskalendern innehåller checklistor för de vanligaste händelser/störningar en butik kan råka ut för. Kalendern är utformad så att den är lätt och smidig att använda. Det erbjuds även möjlighet att notera de kontaktuppgifter som kan behövas vid olika tillfällen. Arbetsmiljöverket ställer krav på att det ska finnas en checklistor för olika traumatiska händelser. Med en Säkerhetskalender uppfyller du dessa krav.

I säkerhetskalendern hittar du följande checklistor:

  • Rån
  • Hot, Våld och Trakasserier
  • Krishantering
  • Inbrott
  • Stöld och Snatteri
  • Sedlar och Kontanthantering
  • Bedrägerier
  • Brand
  • Vattenskador eller Strömavbrott
  • Olyckor och Första hjälpen